Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. engirdle

  • KK[ɛnˋgɝrdəl]
  • DJ[enˋgə:dəl]

  美式

  • vt.
   (用帶子)圍繞,環繞
  • 過去式:engirdled 過去分詞:engirdled 現在分詞:engirdling

  • 相關詞
  • engirdle的動詞過去式、過去分詞
  • engirdle的動詞第三人稱單數變化形
  • 更多解釋
  • 用帶纏繞

  PyDict