Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. euhemerize

  • KK[juˋhɛmɛraɪz]
  • DJ[ju:ˋhemeraiz]

  美式

  • vt.
   以神話即歷史之觀點解釋(神話等)
  • 過去式:euhemerized 過去分詞:euhemerized 現在分詞:euhemerizing

  • 相關詞
  • euhemerize的動詞第三人稱單數變化形