Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. forensics

  • KK[fəˋrɛnsɪks]
  • DJ[fəˋrensiks]

  美式

  • n. (
   (用作單數)辯論練習;辯論術;辯論學
  • 相關詞
  • adj.
   法庭的 The judge usually needs sufficient forensic evidence before he makes a ruling. 法官在判案之前通常需要足夠的調查證據。
  • adj.
   法醫的 forensic evidence/test 法醫證據/檢驗
  • 法院的,關於法庭的,適合於辯論的辯論術

  PyDict

  • ph.
   法醫學
  • ph.
   法醫學
  • ph.
   法醫學家
  • ph.
   法醫學
  • 更多解釋
  • IPA[fəˈrensɪks]
  • npl.
   法醫檢驗; 法醫鑒定技術