Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. frivolous

  • KK[ˋfrɪvələs]
  • DJ[ˋfrivələs]

  美式

  • adj.
   輕薄的,輕佻的;無聊的,瑣碎的[+to-v]
  • 釋義
  • 同反義

  形容詞

  • 1. 輕薄的,輕佻的 He made some frivolous remarks. 他說了些輕佻話。
  • 2. 無聊的,瑣碎的[+to-v] He spent a lot of his money on frivolous things. 他在一些無聊的事上花了好多錢。 It was frivolous of him to make such an accusation. 他提出這樣的指控真無聊。

  同義詞

  a. 輕率的;次要的;笨的

  • 更多解釋
  • IPA[ˈfrɪvələs]

  美式

  英式

  • adj.
   輕浮的
  • 輕佻的,妄動的,瑣碎的

  PyDict