Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. genuflect

  • IPA[ˈdʒenjuːflekt]

  美式

  英式

  • vi.
   跪拜;卑躬屈膝
  • 過去式:genuflected 過去分詞:genuflected 現在分詞:genuflecting

  • 釋義

  不及物動詞

  • 1. 跪拜
  • 2. 卑躬屈膝 to genuflect to sb./sth. 屈從於某人/某物