Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. gizzard

  • KK[ˋgɪzɚd]
  • DJ[ˋgizəd]

  美式

  • n.[C]
   沙囊(鳥的第二胃);(雞鴨的)胗;【口】胃
  • 名詞複數:gizzards

  • 釋義
  • 相關詞

  可數名詞

  • 1. 沙囊(鳥的第二胃);(雞鴨的)胗
  • 2. 【口】胃
  • 3. 內臟
  • gizzard的名詞複數
  • ph.
   憂慮

  PyDict

  • ph.
   難以為某人所接受 It sticks in my gizzard to do so. 這麼做我很不願意。
  • ph.
   難以為某人所接受 It sticks in my gizzard to do so. 這麼做我很不願意。
  • 更多解釋
  • IPA[ˈgɪzəd]

  美式

  英式

  • n.
   砂囊; 胗 to stick in sb.'s gizzard 使某人不高興
  • 砂囊,胃

  PyDict