Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. glair

  • KK[glɛr]
  • DJ[glɛə]

  美式

  • n.
   蛋白;蛋白狀黏液;釉
  • vt.
   塗蛋白於
  • 過去式:glaired 過去分詞:glaired 現在分詞:glairing

  • 釋義

  名詞

  • 1. 蛋白
  • 2. 蛋白狀黏液;釉

  及物動詞

  • 1. 塗蛋白於
  • 更多解釋
  • 蛋白,蛋白狀粘液,釉塗蛋白於

  PyDict