Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. grown-up

  • KK[ˋgronˋʌp]
  • DJ[͵grəunˋʌp]
  • adj.
   成熟的;成人的;適合於成人的;似成人的;理智的
  • 釋義
  • adj.
   形容詞
  • 1. 成熟的;成人的

   She has a grown-up daughter who lives abroad. 她有一個已經長大成人的女兒,在海外生活。

  • 2. 適合於成人的;似成人的;理智的

   He read grown-up books at an early age. 他小小年紀就看大人看的書。

 2. 知識+