Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. hoard

  • IPA[hɔːd]

  美式

  英式

  • n.
   聚藏; 貯藏
  • vt.
   聚藏; 貯藏;收集
  • 過去式:hoarded 過去分詞:hoarded 現在分詞:hoarding

  • 名詞複數:hoards

  • 釋義
  • n.
   名詞
  • 1. 聚藏; 貯藏

   a miser's hoard 守財奴聚藏的錢財

  • vt.
   及物動詞
  • 1. 聚藏; 貯藏

   to hoard money 積聚錢財

  • 2. 收集
 2. 知識+