Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. honourable

  • KK[ˋɑnərəb!]
  • DJ[ˋɔnərəbl]

  美式

  • a.【主英】
   可尊敬的;高尚的,正直的;光榮的,榮譽的;高貴的
  • 釋義
  • a.【主英】
  • 1. 可尊敬的;高尚的,正直的

   He was honourable in word and in deed. 他言行誠信可敬。

   He is an honourable man. 他是個高尚的人。

  • 2. 光榮的,榮譽的;高貴的

   It is honourable to earn a living with your hands. 靠雙手勞動來養活自己是光榮的。

  • 3. 表示尊敬的;體面的

   He was given an honourable burial. 他的葬禮很體面。

  • 4. (大寫)尊敬的(名字前用的尊稱)
 2. 知識+