Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. honourable

  • KK[ˋɑnərəb!]
  • DJ[ˋɔnərəbl]

  美式

  • a.【主英】
   可尊敬的;高尚的,正直的;光榮的,榮譽的;高貴的
  • 釋義

  a.【主英】

  • 1. 可尊敬的;高尚的,正直的 He was honourable in word and in deed. 他言行誠信可敬。 He is an honourable man. 他是個高尚的人。
  • 2. 光榮的,榮譽的;高貴的 It is honourable to earn a living with your hands. 靠雙手勞動來養活自己是光榮的。
  • 3. 表示尊敬的;體面的 He was given an honourable burial. 他的葬禮很體面。
  • 4. (大寫)尊敬的(名字前用的尊稱)