Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. hot potato

  美式

  • ph.
   烤洋芋;棘手的問題;難題
  • 釋義
  • ph.
   片語
  • 1. 烤洋芋
  • 2. 棘手的問題;難題

   Money policy is fast becoming a hot potato. 貨幣政策很快地成為一個棘手難題。

 2. 知識+