Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

  1. in a bad way

    • ph.
      病情嚴重; 狀況不佳;【口】爛醉如泥
    • 釋義
    • 同反義
    • 相關詞

    片語

    • 1. 病情嚴重; 狀況不佳 The firm is in a bad way financially. 這家公司的財政狀況不佳。
    • 2. 【口】爛醉如泥

    反義詞

    「病情嚴重; 狀況不佳」的反義字

    • ph.
      處於困境,病情嚴重

    PyDict

    • 更多解釋

    美式

    • ph.
      病情嚴重 Amy's in a bad way. 艾咪病情嚴重。

    美式

    • ph.
      病情嚴重 Amy's in a bad way. 艾咪病情嚴重。
    • ph.
      處於不良狀態

    PyDict