Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. in its entirety

  美式

  • ph.
   全面地;從總體上看
  • 釋義
  • ph.
   片語
  • 1. 全面地;從總體上看

   You must examine the matter in its entirety. 你應該全面地看這件事。

 2. 知識+