Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. inconvenient

  • KK[͵ɪnkənˋvinjənt]
  • DJ[͵inkənˋvi:njənt]

  美式

  • adj.
   不方便的;打擾的;令人為難的[(+to/for)]
  • 釋義
  • 同反義
  • adj.
   形容詞
  • 1. 不方便的;打擾的;令人為難的[(+to/for)]

   Saturday is an inconvenient day to see him. 星期六不便去看他。

   It is inconvenient to meet tomorrow. 明天晤面有所不便。

  同義詞

  a. 不適宜的

  反義詞

  「a. 不便的;不自由的」的反義字

  • 更多解釋
  • IPA[ˌɪŋkənˈviːnɪənt]

  美式

  英式

  • adj.
   不方便的
  • the house is inconvenient for working in 這房子在裡面工作很不方便
  • 不便的,有困難的
 2. 知識+