Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. insinuation

  • KK[ɪn͵sɪnjʊˋeʃən]
  • DJ[in͵sinjuˋeiʃən]

  美式

  • n.
   諂媚求寵;曲意奉承;影射;含蓄的批評
  • 釋義

  名詞

  • 1. 諂媚求寵;曲意奉承
  • 2. 影射;含蓄的批評
  • 3. 【古】迂迴進入
  • 更多解釋
  • IPA[ɪnˌsɪnjʊˈeɪʃn]

  美式

  英式

  • n.
   影射 to make insinuations about sb./sth. 含蓄地批評某人/某事物 to make an insinuation that ... 暗示…
  • 暗示,暗諷

  PyDict