Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. insufflate

  • KK[ɪnˋsʌflet]
  • DJ[inˋsʌfleit]

  美式

  • vt.
   對……吹氣;將(氣,粉,霧等)吹入體內以治療
  • 過去式:insufflated 過去分詞:insuffllated 現在分詞:insufflating

  • 更多解釋
  • 吹入,吹進

  PyDict