Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. lunge

  • IPA[lʌndʒ]

  美式

  英式

  • n.
   猛衝;弓箭步刺
  • vi.
   猛衝
  • 過去式:lunged 過去分詞:lunged 現在分詞:lungeing

  • 名詞複數:lunges

  • 釋義

  名詞

  • 1. 猛衝 to make a lunge for sth. 向某物猛撲過去 she made a lunge for him with a knife 她揮刀向他撲過去
  • 2. 弓箭步刺

  不及物動詞

  • 1. 猛衝 to lunge at sb./sth. 撲向某人/某物