Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. luxuriate

  • IPA[lʌgˈzjʊərɪeɪt]

  美式

  英式

  • vi.
   盡情享受
  • 過去式:luxuriated 過去分詞:luxuriated 現在分詞:luxuriating

  • 釋義

  不及物動詞

  • 1. 盡情享受 to luxuriate in sth. 盡情享受某物