Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. magnificoes

  • magnifico的名詞複數
 2. 知識+

  • 幫忙翻譯CD樂團的英文>”

   ...革命的物理天文學家伽利略)、Figaro (代表階級革命莫扎特歌劇裡的費格洛)、Magnifico (代表意大利威尼斯的貴族梅鞏利費可)  Namtaru (西藏的聖地、美索不達米亞...

  • 請問西班牙文 這個句子是什麼意思呢?

   ...gt;thank you my love tu es magnifical>>>>>tu eres magnifico/a>>>>>>you are excellent/nice yo esta tu bueno coolio mi amour...

  • 英文翻譯(Queen的歌)

   ... (Galileo) Galileo, Galileo Figaro Magnifico-o-o-o-o (其中Scaramouch是Poul Knudsen寫作的悲劇性...