Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. mutual inductance

  • IPA[ˌmyo͞oCH(o͞ow)əl inˈdəktəns]
  • n.
   a measure or coefficient of mutual induction, usually expressed in henries.;the property of a circuit which permits mutual induction.
  • noun: mutual inductance, plural noun: mutual inductances

 2. 知識+

  • 我想要請高手幫忙翻譯~如下文

   下沉塊參數︰ 外港 為一個子系統或者模型提供一個輸出端口。 ' 當使無能力'時,生產 並且' 最初生產' 參數只適用于條件執行的子系統。 條件執行的子系統生理殘障當時,那些產量或者舉行它的上價值那裡或者被開始' 最初生產' . 顯著說明 透過公共汽車物體指定特性 為批准輸入公共...