Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. one fine day

  • ph.
   (講故事用語)有一天(可指過去或將來)
  • 相關詞
  • ph.
   總有一天

  PyDict

  • ph.
   不久 One of these days he'll realize what a fool he's been. 不久他就會明白他一直是多麼愚蠢。
  • ph.
   總有一天

  PyDict

  • 更多解釋
  • ph.
   有一天

  PyDict