Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. parenthesize

  • KK[pəˋrɛnθə͵saɪz]
  • DJ[pəˋrenθisaiz]

  美式

  • vt.
   插入;括入括弧內;加插入語於
  • 過去式:parenthesized 過去分詞:parenthesized 現在分詞:parenthesizing

  • 相關詞
  • parenthesize的動詞過去式、過去分詞
  • 更多解釋
  • 將…加上括弧,加插入語於

  PyDict