Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. perjured

  • KK[ˋpɝdʒɚd]
  • DJ[ˋpə:dʒəd]

  美式

  • adj.
   偽證的;perjure的動詞過去式、過去分詞
  • 相關詞
  • vt.
   使發假誓;使作偽證
  • perjure的動詞現在分詞、動名詞
  • 使發偽誓,使破壞誓言

  PyDict

  • 更多解釋
  • IPA[ˈpɜːdʒəd]

  美式

  • adj.
   作偽證的
  • 偽証的,犯偽証罪的

  PyDict