Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. permanence

  • KK[ˋpɝmənəns]
  • DJ[ˋpə:mənəns]

  美式

  • n.[U]
   永久(性),永恆;持久(性),長期不變
  • 釋義
  • n.[U]
   不可數名詞
  • 1. 永久(性),永恆

   the permanence of the sun 太陽的永恆

  • 2. 持久(性),長期不變
  • 更多解釋
  • IPA[ˈpɜːmənəns]

  美式

  英式

  • n.
   永久性
  • the permanence of marriage 婚姻的天長地久
  • 永久,持久

  Powered by PyDict

 2. 知識+