Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. pin-up

  • n.
   名人招貼畫; 美女招貼畫;招貼畫名人; 招貼畫女郎
  • 釋義

  名詞

  • 1. 名人招貼畫; 美女招貼畫 a pin-up girl/star 招貼畫女郎/明星
  • 2. 招貼畫名人; 招貼畫女郎 a pin-up calendar 有招貼畫人物的掛曆