Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. pup tent

  美式

  • ph.
   三角形的小帳篷
  • 更多解釋

  美式

  • ph.
   三角形的小帳篷
  • n.
   三角形小帳篷
 2. 知識+

  • 怎麼樣背英文才會有效率

   ...應用字的倒字亦視同一個字記字: did, abba, aba, kayak, pap, pip, pop, pup, toot, tat, tit, tot, minim, nun, mum. 應用小字來記比它多一個字母的字: ten à tent, yaw à yawn, spout à sprout. 應用小字來記其它的字 (out, oast, far...