Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. reduplicate

  • KK[rɪˋdjuplə͵ket]
  • DJ[riˋdju:plikeit]

  美式

  • vi.
   (使)加倍;(使)重複;(使)重疊
  • 過去式:reduplicated 過去分詞:reduplicated 現在分詞:reduplicating

  • 相關詞
  • reduplicate的動詞過去式、過去分詞
  • reduplicate的動詞現在分詞、動名詞
  • 更多解釋
  • KK[rɪˋdjupləkɪt]
  • DJ[riˋdju:plikit]

  美式

  • adj.
   加倍的;重複的;重疊的
  • IPA[rɪˈdjuːplɪkeɪt]

  美式

  英式

  • vt.
   重複; 使重疊 these cells are able to reduplicate themselves 這些細胞能自我複製
  • 反復的,雙重的,重復的重復,使加倍重復

  PyDict