Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. reexport

  • KK[͵riɪksˋport]
  • DJ[͵ri:iksˋpɔ:t]

  美式

  • vt.
   再輸出
  • 過去式:reexported 過去分詞:reexported 現在分詞:reexporting

  • 相關詞
  • reexport的動詞現在分詞、動名詞
  • reexport的動詞過去式、過去分詞
  • 更多解釋
  • KK[riˋɛks͵port]
  • DJ[ri:ˋekspɔ:t]

  美式

  • n.
   再輸出品
  • 再輸出,再出口再輸出

  PyDict