Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. sap

  • KK[sæp]
  • DJ[sæp]
  • vt.
   在……下挖掘;破壞……的基礎;在……下挖掘坑道
  • vi.
   挖掘坑道;挖坑道靠近敵方
  • n.
   坑道;(坑道的)挖掘[C][U];削弱,破壞
  • 過去式:sapped 過去分詞:sapped 現在分詞:sapping

  • 釋義

  及物動詞

  • 1. 在……下挖掘;破壞……的基礎 The houses were sapped by floods. 這些房屋被洪水毀壞。
  • 2. 在……下挖掘坑道
  • 3. 削弱,逐漸消耗 The intense heat sapped her strength. 酷暑消耗了她的體力。

  不及物動詞

  • 1. 挖掘坑道
  • 2. 挖坑道靠近敵方

  名詞

  • 1. 坑道;(坑道的)挖掘[C][U] They pushed forward saps into No Man's Land. 他們把坑道向無人地帶推進。
  • 2. 削弱,破壞
 2. 知識+

  • 請問SAP達人: SAP容易在短時間內上手嗎?

   我用sap 已經8 年了 給你一個建議 其實sap 的操作 並不複雜 就算沒經驗 用心一點 很快就會了 所以操作面不要太擔心...

  • 「樹汁」英文怎麼說?

   sap指的是樹汁 juice在英文比較更液體狀 但樹汁並不是跟果汁一樣液態 所以不用tree juice the insects are drinking the trees sap. 嗯~~我不用suck(吸) 因為這樣聽起來有帶點性意味 (以美語上來說) 除非你說...

  • 急~20點請大大幫忙翻譯越南話~~感激不盡

   anh yeu: Anh sap tro ve Viet Nam roi , khong biet chung minh con co co hoi gap nhau nua...co quen em , mai mai de em trong tim anh . duoc khong anh ? Biet anh sap ve roi , trong long tram be kho chiu , (neu ma )...anh la nguoi Dia Loan...