Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. search me

  • ph.
   【口】我不知道
  • 釋義
  • 同反義
  • 相關詞

  片語

  • 1. 【口】我不知道 Where's the newspaper? search me, I haven't seen it. “報紙在哪兒呢?” “不知道, 我沒看見。”

  同義詞

  【口】我不知道

  • ph.
   我不知道! --What's the time? --Search me! —幾點了? —我不知道!
  • ph.
   我不知道! --What's the time? --Search me! —幾點了? —我不知道!
  • 更多解釋

  美式

  • ph.
   我可不知道

  美式

  • ph.
   我可不知道