Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. shiver

  • KK[ˋʃɪvɚ]
  • DJ[ˋʃivə]

  美式

  • vt.
   打碎,粉碎
  • vi.
   被打碎,碎裂
  • n.
   碎片[P1]
  • 過去式:shivered 過去分詞:shivered 現在分詞:shivering

  • 名詞複數:shivers

  • 釋義

  及物動詞

  • 1. 打碎,粉碎 He shivered the mirror with a hammer. 他用錘子將鏡子砸得粉碎。

  不及物動詞

  • 1. 被打碎,碎裂 A statue fell, and shivered on the stones. 一尊塑像倒下,砸在石頭上打碎了。

  名詞

  • 1. 碎片[P1] A boat was smashed to shivers on the rocks. 一條船撞在礁石上被砸得粉碎。