Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. shush

  • IPA[ʃʊʃ]

  美式

  英式

  • excl
  • vt.
   發噓聲讓…安靜
  • 過去式:shushed 過去分詞:shushed 現在分詞:shushing

  • 釋義

  excl

  • 1. shush! he'll hear you! 噓!他會聽見你說話的!

  及物動詞

  • 1. 發噓聲讓…安靜
 2. 知識+