Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. snick

  • IPA[snɪk]

  美式

  英式

  • n.
   小切口; 細刻痕;削打
  • vt.
   割破; 在…上刻細痕;削打
  • 過去式:snicked 過去分詞:snicked 現在分詞:snicking

  • 名詞複數:snicks

  • 釋義

  名詞

  • 1. 小切口; 細刻痕 to cut a snick in sth. 在某物上切一道小口子
  • 2. 削打 to give the ball a snick 削球

  及物動詞

  • 1. 割破; 在…上刻細痕
  • 2. 削打