Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. socialize

  • KK[ˋsoʃə͵laɪz]
  • DJ[ˋsəuʃəlaiz]

  美式

  • vt.
   使適於社會生活;使符合群體生活之需要
  • vi.
   參與社交;交際
  • 過去式: socialized 過去分詞: socialized 現在分詞: socializing

  • 釋義
  • 相關詞
  • vt.
   及物動詞
  • 1. 使適於社會生活
  • 2. 使符合群體生活之需要
  • 3. 社會主義化
  • vi.
   不及物動詞
  • 1. 參與社交
  • 2. 交際
  • vt.
   使適於社會生活
  • to socialize with sb. 同某人交往
  • vi.
   參與社交
  • to socialize with sb. 同某人交往
  • socialize的動詞過去式、過去分詞

  • to socialize with sb. 同某人交往

  • socialize的動詞現在分詞、動名詞

  • to socialize with sb. 同某人交往

  • n. 社交

  • to socialize with sb. 同某人交往

  • 使變成社交性

  • to socialize with sb. 同某人交往

  Powered by PyDict

  • ph. 公費醫療制度

  • to socialize with sb. 同某人交往

  • ph. 公費醫療制度

  • to socialize with sb. 同某人交往

  • 更多解釋
  • IPA[ˈsəʊʃəlaɪz]

  美式

  英式

  • vi.
   交際
  • to socialize with sb. 同某人交往
  • vt.
   使適應社會
  • to socialize with sb. 同某人交往
  • 使變成社交性
  • to socialize with sb. 同某人交往

  Powered by PyDict

 2. 知識+