Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. solidify

  • IPA[səˈlɪdɪfaɪ]

  美式

  英式

  • vt.
   鞏固
  • vi.
   凝固;鞏固
  • 過去式:solidified 過去分詞:solidified 現在分詞:solidifying

  • 釋義

  及物動詞

  • 1. 鞏固

  不及物動詞

  • 1. 凝固
  • 2. 鞏固 to solidify into sth. 變為某物