Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. stitch up

  美式

  • ph.
   (警察)造假證據誣陷(犯人);冤枉
  • 相關詞
  • ph. 縫合(或縫補)某物

  • stitch up a wound/a hole 縫合傷口/縫補破洞

   We'll soon have you stitched up! 我們很快就把你的傷口縫好!

  • 更多解釋

  美式

  • ph.
   (警察)造假證據誣陷(犯人);冤枉
  • vt.
   縫; 縫合
 2. 知識+