Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. swipe

  • IPA[swaɪp]

  美式

  英式

  • vi.
   揮擊
  • vt.
   揮擊;偷竊
  • n.
   揮擊
  • 過去式:swiped 過去分詞:swiped 現在分詞:swiping

  • 名詞複數:swipes

  • 釋義
  • 同反義

  不及物動詞

  • 1. 揮擊 to swipe at sth. 擊打某物

  及物動詞

  • 1. 揮擊
  • 2. 偷竊
  • 3.

  名詞

  • 1. 揮擊

  同義詞

  1. hit or try to hit with a swinging blow

  2. steal