Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. thanatology

  • KK[͵θænəˋtɑlədʒɪ]
  • DJ[͵θænəˋtɔlədʒi]

  美式

  • n.
   死亡學
  • 釋義
  • n.
   名詞
  • 1. 死亡學

   Thanatology is a complicated science involving many different disciplines. 死亡學是一種複雜的科學,牽涉許多不同的學科。

  • 更多解釋
  • 死亡學

  Powered by PyDict