Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. transduce

  • KK[trænsˋdjus]
  • DJ[trænsˋdju:s]

  美式

  • vt.
   將(能)從一種形態改變為另一形態
  • 過去式:transduced 過去分詞:transduced 現在分詞:transducing

  • 相關詞
  • transduce的動詞過去式、過去分詞
  • transduce的動詞現在分詞、動名詞
  • 更多解釋
  • IPA[ˌtrænsˈdjuːs]
  • vt.
   轉換
  • 轉換(能,信號等)

  PyDict