Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. trog

  • IPA[trɒɡ]

  英式

  • n.
   a person regarded as contemptible or socially inferior.
  • noun: trog, plural noun: trogs

  • 更多解釋
  • IPA[trɒɡ]

  英式

  • v.
   walk heavily or laboriously; trudge: I left him trogging off to the tube station

  Oxford Dictionary

 2. 知識+

  • 請問大大這越南文簡訊的意思?

   Chuc a co 1 tuan lam viec moi vui ve 祝你工作愉快的新一個星期 va gap nhieu dieu may man trog cog viec cung nhu trog cuoc sog nha 於其在工作之下遇到的很多幸運 在生活上遇到的很多幸福喔

  • 越南語翻譯成中文

   bjo trog taj khoan of m con tjen ko?? 現在在of 的帳號還有錢嗎? Guj ve cho t mun 20tr de guj tra thuy caj.. 寄回來借給我 200萬越幣我要還給阿翠...

  • 請問大大這越南文簡訊的意思

   The ah.vo chuc mug chog yeu nhe. 這樣啊!老婆恭喜老公喔。 vo m0g nhung dieu tot dep nhat se den voi chog 老婆希望所有美好的事情都會到來老公身邊 va gap nhieu dieu may man trog cog viec nhe. 以及在工作之下遇到很多的幸運。