Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. uncapped

  • KK[͵ʌnˋkæpt]
  • DJ[͵ʌnˋkæpt]

  美式

  • adj.
   【體】【英】未授予國家隊隊員帽的;非國家隊隊員的;uncap的動詞過去式、過去分詞
  • 相關詞
  • vi.
   脫掉帽子
  • uncap的動詞現在分詞、動名詞
  • vt.
   打開…的蓋子