Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. unholy

  • KK[ʌnˋholɪ]
  • DJ[ʌnˋhəuli]

  美式

  • adj.
   不神聖的;邪惡的,有罪的
  • 釋義
  • 同反義

  形容詞

  • 1. 不神聖的
  • 2. 邪惡的,有罪的
  • 3. 【口】可怕的;令人難以容忍的,可惡的[B] My neighbours are making an unholy racket. 我的鄰居們吵鬧得厲害。
  • 4. 【口】不適宜的,不合理的[B] What are you doing at the unholy hour of three in the morning? 凌晨三點你在幹什麼?

  反義詞

  「a. 不神聖的;邪惡地」的反義字

  • 更多解釋
  • IPA[ʌnˈhəʊli]

  美式

  英式

  • adj.
   褻瀆的; 邪惡的; 有罪的