Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. wherein

  • KK[hwɛrˋɪn]
  • DJ[hwɛərˋin]

  美式

  • ad.【書】
   在何處;在哪方面,在哪一點上;在那時;在那方面;在那裡
  • 釋義

  ad.【書】

  • 1. 在何處;在哪方面,在哪一點上 Wherein lay his greatness? 他偉大在什麼地方呢?
  • 2. 在那時;在那方面;在那裡 This is a period wherein he produced no works of importance. 這是他沒有寫出重要著作的一個時期。 This is the box wherein she kept all her personal letters. 這個盒子裡放著她所有的私人信件。
  • 更多解釋
  • IPA[ˌweərˈɪn]

  美式

  英式

  • adv.
   在哪裡 wherein lies the difficulty? 困難出在哪裡?
  • 在何處,在其中

  PyDict