Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. wiretap

  • IPA[ˈwaɪətæp]

  美式

  英式

  • vt.
   搭線竊聽
  • vi.
   搭線竊聽
  • n.
   搭線竊聽裝置;搭線竊聽
  • 過去式:wiretapped 過去分詞:wiretapped 現在分詞:wiretapping

  • 名詞複數:wiretaps

  • 釋義

  及物動詞

  • 1. 搭線竊聽 the suspect was wiretapped for two weeks 嫌疑人被監聽了兩個星期

  不及物動詞

  • 1. 搭線竊聽

  名詞

  • 1. 搭線竊聽裝置
  • 2. 搭線竊聽