Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. woozier

  • woozy的形容詞比較級
  • 相關詞
  • a.【口】
   頭昏眼花的;糊塗的
  • woozy的形容詞最高級
  • adj.
   眩暈的 to feel woozy 感覺頭昏腦脹
  • 頭昏眼花的,糊塗的,虛弱的

  PyDict

  • adj.
   喝醉酒的